okladka-artykulu-na-temat-wzw-b-przewlekle

WZW B przewlekłe

Przewlekła postać infekcji wirusem HBV powodującym wirusowe zapalenie wątroby typu B może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak marskość wątroby czy rak wątroby. Czym jest przewlekłe WZW B, jak się objawia oraz jak je leczyć?

WZW B przewlekłe – czym jest?

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B to stan, który występuje, gdy organizm nie jest w stanie samodzielnie pokonać wirusa zapalenia wątroby B po okresie ostrej infekcji, który może trwać kilka miesięcy. W przewlekłej postaci infekcji wirus pozostaje obecny w organizmie przez długi czas, prowadząc do utrzymującego się stanu zapalnego wątroby.

Przewlekłe zakażenie WZW B jest często bezobjawowe, co oznacza, że osoba zakażona może nie doświadczać żadnych widocznych symptomów. Jednak w miarę upływu czasu może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak marskość wątroby, uszkodzenie wątroby czy nawet rozwinięcie się raka wątroby.

Przewlekłe WZW B rokowania

W przebiegu przewlekłego WZW B istnieje ryzyko rozwoju poważnych komplikacji, w tym niewydolności wątroby, marskości oraz raka wątroby. Takie powikłania mogą dotknąć od 15% do 40% osób żyjących z przewlekłą postacią tej choroby. Marskość wątroby jest w tym kontekście szczególnie groźna. W ciągu pierwszych pięciu lat od diagnozy marskości wyrównanej ryzyko zgonu wynosi od 14% do 20%, podczas gdy w przypadku marskości niewyrównanej, czyli zaawansowanej, śmiertelność wynosi już do 70%–80% i więcej.

Przewlekłe WZW B leczenie

Metoda leczenia przewlekłego WZW B jest dostosowywana indywidualnie do każdego pacjenta, z uwzględnieniem jego ogólnego stanu zdrowia. Głównym celem terapii u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby, które nie rozwinęły marskości, jest odwrócenie lub zahamowanie uszkodzeń wątroby oraz spowolnienie ich postępu. W przypadku pacjentów z wyrównaną marskością wątroby nadrzędnym celem jest zapobieganie dalszemu postępowi marskości. Dla osób z niewyrównaną marskością, kiedy przeszczep wątroby nie wchodzi w grę, priorytetem staje się przedłużenie życia.

Rozpoczęcie leczenia przewlekłego WZW B jest zalecane dla pacjentów, którzy przez ponad 6 miesięcy są nosicielami antygenu powierzchniowego wirusa HBsAg. Decyzja o leczeniu opiera się również na dodatkowych kryteriach, w tym:

  • poziomie DNA wirusa HBV przekraczającym 2000 IU/ml,
  • obecności zapalenia i/lub włóknienia wątroby stwierdzonych podczas biopsji,
  • poziomie aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) wyższym niż górna granica normy.

Dla pacjentów poniżej 30. roku życia, którzy nie wykazują objawów chorób wątroby ani nie mają rodzinnej historii raka wątroby, biopsja i rozpoczęcie leczenia mogą nie być konieczne. W takich przypadkach zalecane jest jednak regularne monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych, aby ocenić stan zdrowia wątroby.

Przeczytaj, do czego prowadzi nieleczone WZW B.

Ile kosztuje lek na przewlekłe WZW B?

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B jest realizowane w ramach Programu Lekowego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki czemu pacjenci ubezpieczeni otrzymują terapię bez żadnych dodatkowych kosztów.

W ramach tego programu oferowane są dwie główne strategie leczenia: terapia za pomocą iniekcji, która trwa 48 tygodni i której efekty mogą być widoczne dopiero po wielu latach od jej zakończenia, oraz leczenie przyjmowane doustnie, które może być kontynuowane przez całe życie pacjenta.

Przewlekłe WZW B a szczepienie

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania tej chorobie. Dla osób, które nie są zakażone wirusem HBV, szczepienie oferuje ochronę przed zakażeniem, a tym samym zapobiega ryzyku rozwoju przewlekłej postaci choroby.

W przypadku osób już żyjących z przewlekłym WZW B istotne jest zapewnienie szczepień przeciwko innym typom wirusowego zapalenia wątroby, takim jak WZW A i WZW C, aby uniknąć dodatkowego obciążenia wątroby i potencjalnego pogorszenia jej stanu. Ponadto bardzo ważne jest szczepienie osób mających bliski kontakt z osobą zarażoną. Jest to ważne działanie zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w populacji.

Jak odróżnić ostre i przewlekłe WZW B?

Rozróżnienie między ostrym a przewlekłym zapaleniem wątroby typu B jest kluczowe dla właściwego leczenia i monitorowania pacjenta. Oba typy zapalenia mogą mieć podobne objawy, ale różnią się przede wszystkim czasem trwania, mechanizmem przebiegu oraz konsekwencjami dla zdrowia.

Ostre WZW B jest krótkotrwałe i wskazuje na nową infekcję. Objawy mogą trwać kilka tygodni do kilku miesięcy. Większość dorosłych pacjentów w pełni zdrowieje, za pomocą odpowiednio dobranego leczenia. Najczęstszymi objawami może być zmęczenie, ból brzucha, utrata apetytu, gorączka, żółtaczka czy bóle stawów. Istnieje również opcja przejścia zakażenia bezobjawowo. Ostre WZW B jest diagnozowane na podstawie obecności antygenu powierzchniowego HBsAG oraz wysokiego poziomu przeciwciał przeciwko antygenowi HBcAg, które wskazują na niedawną infekcję.

Przewlekłe WZW B trwa dłużej niż 6 miesięcy, co oznacza, że organizm nie był w stanie samodzielnie zwalczyć wirusa. Taki stan może prowadzić do długotrwałego uszkodzenia wątroby, a nawet do jej marskości czy raka. WZW przewlekłe często przebiega bezobjawowo, zwłaszcza na początku zakażenia. Długoterminowo jednak może prowadzić do poważnych powikłań. Przewlekły stan choroby jest diagnozowany, gdy antygen powierzchniowy HBsAg pozostaje wykrywalny przez co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowe testy mogą obejmować pomiar DNA wirusa HBV w celu oceny jego aktywności oraz badania obrazowe i biopsję wątroby, które pomogą w ocenie stopnia uszkodzenia wątroby. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B wymaga monitorowania i potencjalnie długotrwałego leczenia przeciwwirusowego, aby zminimalizować ryzyko poważnych uszkodzeń wątroby.

Sprawdź, jakie objawy na skórze może dać wirusowe zapalenie wątroby.

FAQ

  1. Jakie się objawy przewlekłego zapalenie wątroby?

Głównymi objawami przewlekłego zapalenia wątroby, które zgłaszają pacjenci to osłabienia, brak apetytu, nudności, wymioty, bóle stawów, bóle brzucha, a także żółte zabarwienie skóry i śluzówek.

  1. Czy istnieje możliwość wyleczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B?

Całkowite usunięcie DNA wirusa HBV z organizmu pacjenta jest niemożliwe. Dzięki leczeniu możliwe jest na ten moment jedynie zahamowanie procesu namnażania się wirusa.

  1. Jak długo można żyć z WZW B?

Nosicielem wirusa HBV jest się zwykle przez całe życie. Śmiertelność uzależniona jest od powikłań, takich jak marskość i niewydolność wątroby, a także rak wątroby.

Podobne wpisy